Tags: OSGB

ETKEN OSGB Gaziantep 31. İş Sağ. ve Güv. Haftası’nda

ETKEN OSGB Gaziantep 31. İş Sağ. ve Güv. Haftası’nda

ETKEN OSGB, Hizmet kalitesini arttırmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla, daima kendisini geliştiren, kadrosunun eğitimlerine özen gösteren bir şirket olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda büyük hassasiyetle görevini yürütmektedir. Bu nedenle tüm eğitim faaliyetlerine katılmaya çalışmaktadır. Hizmet kalitesine ve tecrübesine değer katacağını düşündüğü GAZİANTEP 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliğinde de yerini alacaktır. 

Read more
İnşaat sektöründe belgeli işçi çalıştırmayana ceza dönemi başlıyor.

İnşaat sektöründe belgeli işçi çalıştırmayana ceza dönemi başlıyor.

Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (Türkiye MYM) Başkanı Gürhan Özdemir, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve konuya ilişkin 6645 sayılı Yasa kapsamındaki işverenlere yönelik cezai müeyyidelerin 26 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını söyledi. 2015 Mayıs’ta yürürlüğe giren tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna giren 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan […]

Read more
Tehlikeli işyerinde uzman 6.6 yerine 16.6 saat kalacak

Tehlikeli işyerinde uzman 6.6 yerine 16.6 saat kalacak

Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (Türkiye MYM) Başkanı Gürhan Özdemir, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve konuya ilişkin 6645 sayılı Yasa kapsamındaki işverenlere yönelik cezai müeyyidelerin 26 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını söyledi. 2015 Mayıs’ta yürürlüğe giren tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna giren 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan […]

Read more
İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri

İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm […]

Read more