Etken OSGB Kimdir?

ETKEN OSGB

ETKENOSGB KİMDİR;Müşterilerimizin Yasal /Mevzuat şartlarını karşılamada ilk tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle yolumuza başladık. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini, sürekli kendini yenileyen ETKENOSGB; İş Sağlığı ve güvenliği konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip uzman ekipleri ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sorumlulukları yerine getirerek her daim çözüm ortağınız olmaya çalışdık.Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirket olmayı amaç edindik. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ” tarafından İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında 1297 nolu yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.Müşterilerimize yaklaşımız iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kısa vadeli, geçici ve anlık isg çözümler yerine, Sürdürülbilir İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine olumlu etkisi olacağına inandığımız uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduk. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katkı sağladığımızda bir çok kuruluşta kurduğumuz dostlukları, yeni hizmet vereceğimiz siz değerli firmalarımızla genişletmek arzusundayız.

NEDEN ETKEN OSGB ?

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü proaktif koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından müşterilerimizin sorumluluklarını paylaşıyoruz.

ETKENOSGB olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini 3 ana prensibimizle ile tanımlıyoruz.
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak.
• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında farkındalık yaratarak sağlıklı çalışan ve güvenli çalışma ortamı sağlamak.
• İş sağlığı ve güvenliğini hizmetlerini sürdürülebilirliğini sağlamak.

Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek sağlık hizmeti ve gözetimine ait bilgilerin kayıt altına almaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sürekli kendini yenileyen uzman ekibimiz ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sorumlulukları yerine getirerek her daim çözüm ortağı olmaktadır.

POLİTİKAMIZ

İnsan sağlığı ile güvenliği ve çevre odaklı kalite çözümleri üreten, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirket olmak.Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi algılayıp karşılamak, İnsan, çevreye, yasalara saygılı olmak,Katma değer katmayan faaliyetleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışmak.
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü Proaktif koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi gerçekleştirmek,
Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek sağlık hizmeti ve gözetimine ait bilgilerin kayıt altına alınması,
Değerli müşterilerimizde sıfır iş kazası politikasıyla yola çıkmak,
Çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın gelişimlerini ve katkılarını arttırmak ve uygulamayla sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini, sürekli kendini yenileyen uzman ekibimiz ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sorumlulukları yerine getirerek her daim çözüm ortağı olmaktır.

Misyonumuz;
Değerli Müşterilerimizle İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında farkındalık yaratarak sağlıklı çalışan ve güvenli çalışma ortamı sağlamak.

Vizyonumuz;
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında farkındalık yaratarak aranan çözüm ortağı olmak. İş sağlığı ve güvenliğini hizmetlerini sürdürülebilirliğini sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine olumlu etkisi olacağına inandığımız uzun vadeli bir bakış açısı ile yürütmekdir.

Değerlerimiz;
Dürüstlük, Dürüstlük, Dürüstlük, Güven, Gizlilik ve Sonuç Odaklık