Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz ve Yüz Koruyucuları

Gözlükler, yüz siperleri ve maskeler; kaynak kimyasallarla çalışan işler gibi parça sıçraması riskinin olduğu benzer işlerde koruma sağlar.

Kulak Koruyucuları

Kulak Tıkaçları ve manşonlu kulaklıklar, ağaç, tekstil ve metal sanayi gibi gürültünün yüksek olduğu işlerde koruma sağlar.

Baş Koruyucuları

Baret ve şapkalar, inşaat işleri, maden işleri, metal endüstrisi gibi işlerde düşen cisimlere ve çarpmaya karşı koruma sağlar.

El ve Kol Koruyucuları

Eldivenler ve Kolluklar; kimya makine, metal, inşaat, elektrik gibi çeşitli sektörlerde; sıcaklık, titreşim gibi fiziksel etmenlerin yol açacağı yanma, kesme ve delinme gibi risklere karşı koruma sağlar.

Ayak ve Bacak Koruyucuları

Ayakkabı, bot, çizme, tozluk ve dizlik gibi donanımlar; inşaat maden yeraltı ve metal işlerinde elektriğe, sıcağa, kaymaya ve düşen, sıçrayan ve batan cisimlere karşı koruma sağlar.

Vücut ve Gövde Koruyucuları

Koruyucu giysi cankurtaran yeleği ve emniyet kemerleri, döküm, kaynak, inşaat ve kanalizasyon işlerinde toz, sıcaklık, elektrik,radyasyon, kimyasallar ve yüksekten düşmeye karşı koruma sağlar.

Solunum Sistemi Koruyucuları

Solun cihazları, gaz ve toz maskeleri, dalış donanımları, yangın maskeleri gibi donanımlar; tozlu, kapalı ortamlarda, oksijenin yetersiz olduğu yerlerde ve yeraltı işlerinde koruma sağlarlar.

.

 

İlgili Diğer Mevzuatlar

  • Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği
  • Kişisel koruyucu donanımların kategorizasyon rehberine dair tebliğ.
  • Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili onaylanmış kuruluşların standartlara dair tebliğ.
  • Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara dair tebliğe ek yapılması hakkında tebliğ hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik Gereği İmalatçı, İthalatçı ve Dağıtıcıların Rolü

Piyasaya teknik düzenlemesine uygun ve güvenli ürün arz edilmesinde imalatçı,

Üreticinin ülkede yerleşik olmaması halinde ”Yetkii Temsilcisi veya İthalatçısı” sorumlu tutulmaktadır.

Dağıtıcılar teknik düzenlemesine uygun olmayan KKD’leri satamaz. Ürünün imalatçısının iletişim bilgilerini üç gün içinde bildirmeyen dağıtıcı üretici olarak işlem görür.

KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Ne Demektir?

KKD Yönetmeliğinin Ek-II’sinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından ürünün karşılaması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade etmektedir.

 

 

.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir ?

Kişisel koruyucu donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı, korumak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış her hangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

Güvenlik ayakkabıları, güvenlik gözlükler, eldivenler, baretler, yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar, kişisel koruyuculara örnektir.

Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

4703 Sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair, kanunun 4. maddesi ve 97/9196 sayılı Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı hazırlayacak kurumların belirlenmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Bakanlığımızca 89/686/EEC Kişisel koruyucu donanım (KKD) direktifi uyumlaştırarak KKD yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmelik 09,02,2004 tarih ve 25368 sayılı resmi gazete de yayımlanarak 09,02,2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu Yönetmelik 29,11,2006 tarihinde revize edilmiştir.

4703 sayılı ”Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

  • Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelik.
  • ”CE” uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanılmasına dair yönetmelik.
  • Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara dair yönetmelik.
  • Teknik mevzuatın ve standartların Türkiye ile Acrupa Birliği arasında bildirimine dair yönetmenlik yürürlüğe konulmuştur.

KKD Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. KKD’lerin çalışma hayatında başvurulacak son korunma yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

KKD’nin kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır.

Seçilecek KKD’nin CE işareti ve kullanma klavuzu taşımasına dikkat edilmelidir.

Kullanıcılar kendilerine verilen KKD’lerin kullanımı hakkında eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir.

 

.