İŞ SAĞLIĞI

İŞ SAĞLIĞI;

İş yerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık hizmetlerini vermekteyiz.

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen maddelere uygun olarak düzenlenmekte, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunan çalışanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmekteyiz.

Sağlık gözetimi konusunda; çalışanları olası meslek hastalık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda yeterli bir şekilde bilgilendirmekteyiz.

Çalışanlarınızın gerekli işe giriş muayenelerini, sağlık taramalarını ve periyodik sağlık kontrollerini, iş yeri hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz ile yapmaktayız.

 

.