İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İş kazası, Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi bir çok durumda olay yerine acil yardım ambulansının gelebilmesi saatler alabilmektedir. Bu süre acil yardıma ihtiyacı olanlar için bazen hayati önem arz etmektedir. Sağlık görevlileri gelinceye çevredeki kişilerin doğru ilk yardım uygulamaları ile insanların hayatı kurtarılabilir.

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen yasal zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Temel İlk Yardım Eğitimi, ilk yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
 • Tehlikeli iş yerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan,
 • Az tehlikeli iş yerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan

Olarak  “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.”

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mal olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilk yardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilk yardım hayat kurtarır.

İlk yardım uygulamaları nasıl yapılır?

Temelde 3 aşamada ilk yardım uygulamalarını inceleyebiliriz; Koruma, bildirme ve kurtarma. Öncelik tabii ki iş güvenliğinin de esası olan risklerin önüne geçilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek veya kazanın sebebiyet vereceği başka kötü bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kaza olur olmaz en hızlı şekilde olaya profesyonel müdahale katkısında bulunabilecek kurumlara haber verilmelidir. Türkiye’de 112 aracılığı ile bu gerekli hizmet verilmektedir. Daha sonra yaralı kişiye yapılacak müdahale ilk yardım bilgisi buluna kişi tarafından soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.

İlk Yardım Eğitimi Konuları:

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

İlk yardım sertifikasının güncellenmesi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde yenilenmesi gerekmektedir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Eğitimin Süresi: 2 Gün ( 16 Saat)

.

.