Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının hijyen eğitimi almaları gerekmektedir.

Hijyen Eğitimi Hangi İş Kollarını Kapsar?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri,
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri,
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları,
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerleri kapsar

Hijyen Belgesi Zorunluluğu ve Yasal Dayanağı

Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olacaklar. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 8’inci maddesinde, “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecektir”

MESLEKİ EĞİTİM-6331 Sayılı İSG Kanunu’nda yer alan İdari Para Cezaları detaylı bir şekilde incelendiğinde, personeline Mesleki Eğitim Sertifikası almamış şirketlerin ”Her personel için 1.078 TL Ceza” ya maruz kalacağı görülecektir.

Hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtileri ve korunma yolları gibi konuları kapsamaktadır.

Hijyen Eğitim Konuları:

 • Kanunlar ve Yönetmelikler
 • Genel Kavramlar
 • Virüsler,  bakteriler, parazitler ve mantarların genel özellikleri, bulaş   kaynakları, yaptıkları hastalıklar ve korunma yöntemleri
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımı ve yöntemleri
 • El  Hijyeni
 • Diğer Kişisel Hijyenler
 • Besin Hijyeni
 • Mutfak Hijyeni
 • Tuvalet Temizliği
 • İş Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler

Eğitim süresi: 1 Gün (8 Saat)

.